Revit 2017 Mekanik Elektrik Mimari

Revit 2017’de Mekanik ve Elektrik Tesisatları Konularında Yapılan Yenilikler

Mekanik sistemler, elektrik sistemleri ve ilgili analizler hakkındaki yenilikleri 3 başlık altında toplayabiliriz.
Revit Fabrication

Tasarımızdaki parçaları fabrikasyon parçalarına dönüştürün: Tasarımını amaçladığınız genel Revit parçalarını LOD 400 üretim parçalarına dönüştürebilirsiniz.  Fabrikasyon parçalarını genel Revit parçalarına dönüştürme için bakınız.
“Route and Fill” komutu : Bir üretim modelini tamamlamak için süreci kolaylaştırır, […]