BIM Building Information Modeling (Yapı Bilgi Modellemesi) 3 boyutlu parametrik ve nesne tabanlı modeller kullanarak, bir yapının/tesisin yaşam döngüsü boyunca tesise ve/veya projesine ait birbiriyle uyumlu, koordineli ve ilişkili her tür bilginin yaratılması ve kullanılması sürecidir. BIM bir program ya da ürün değil, bir yaklaşımdır. Projenin tüm ana süreçlerinde etkin olarak kullanılabilen sistem, işveren, tasarımcı, müşavir, yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçiler arasındaki bilgi alışverişinin kalitesini ve hızını arttırarak, son kullanıcılar için en uygun ürünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sistem, üç boyutlu sayısal modelleme yapısıyla görsel bir modelin çok ötesine geçerek, yapının imalatı ile ilgili tüm bilgileri içeren, sürekli geliştirilebilen çok fonksiyonel bir yönetim ve bilgi paylaşım aracı görevi görmektedir.

“Bilgi” sözcüğünü biraz daha açarsak; 3 ana kırılımı bulunduğunu görürüz.
1. Binanın 3 boyutlu bilgisayar modeli (Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik)
2. Binanın zaman çizelgesi (İş Programı)
3. Binanın maliyet bilgisi

Bu 3 ana kırılımdan 1.cisi binanın 3 boyutlu bilgisayar modeli olduğu için 3D (3 Boyut) olarak tanımlanır. Zaman bilgisinin eklenmesi modele 4. boyutunu verir. Maliyet bilgisi de eklendiğinde 5 boyutlu bir modeliniz olur. Bu nedenle internette 5D BIM olarak da tanımlamalar da sık sık karşınıza çıkacaktır.
3 boyutlu bilgisayar modeli, yapı mimari bilgisinin yanı sıra, yapısal (statik), mekanik ve elektrik bilgilerini de içerir, bu sayede inşaat sırasında sahada fark edilen birçok disiplin çakışması, 3 boyutlu modelde görülür ve çözülür. Saha imalatı sırasında karşılaşılan çakışmalar en aza indirilmiş olur.
Zaman bilgisinin model üzerindeki fiziksel elemanlara işlenmiş, binanın zaman ile fiziksel ilerlemesini takibini de daha anlaşılır kılar.
Hazırlanmış model üzerinden metrajların çıkarılması ve maliyetlendirilmesi. Metraj ve maliyet hatalarını en aza indirdiği gibi iş yükünü de azaltır.