buildingSMART Profesyonel Sertifikasyon (PCERT) Eğitimi Ocak 2023

EĞİTİM BİLGİLERİ

  • Tarih : 01-03-06-08-10-13 Şubat
  • Eğitim Süresi : 16 Saat
  • Gün : Pazartesi - Çarşamba - Cuma
  • Saat : 18.30 - 21.00
  • Kurs Bedeli : 6000 TL + KDV (Sınav ücreti dahildir)
  • Kontenjan : 15 Kişi

1.Gün (2.5 Saat)

A. TEMEL BIM KAVRAMLARI
• İnşaat sektöründe dijitalleşme ve üretkenlik sorunlarını anlama,
• Çizim tabanlı ve Bilgi tabanlı proje verisi üretimini kıyaslama,
• Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability) sorunlarını tanıma,
• Sanal Tasarım ve Yapım
• BIM’e gereksinim ve faydalarını öğrenme,
• BIM ve temel yapı taşlarını bilme,
• BIM kullanımlarını (Penn. State BIM Uses) tanıma,
• BIM ile Entegre Proje Yönetimini (IPD) öğrenme,
• Bilgi Yönetimi Olgunluk Aşamaları
• Bilgi Modeli Bileşenleri ve bilig kabı kavramı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gün (2.5 Saat)

B. GELENEKSEL PROJE YÖNTEMLERİ GÖRE BIM’IN AVANTAJLARI
• İşbirliğine dayalı çalışma yöntemlerine ihtiyaç
• Kötü bilgi yönetiminin projeler üzerindeki etkileri
• Yetersiz bilgiyi azaltmak için süreç ve standartlar
• Tasarım ve Yapım Uzmanları için BIM’in faydaları
• Tesis sahip ve işletmecileri için BIM’in faydaları

3. Gün (2.5 Saat)

C. açıkBIM (openBIM) STANDARTLARI
• buildingSMART kuruluşu ve misyonunu tanıma,
• açıkBIM ve kapalıBIM hakkında kıyaslama,
• açıkBIM Standartlarını (IFC/IDM/MVC/bsDD/BCF) öğrenme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Gün (2.5 Saat)

D. BIM BENİMSENMESİ KONULARI
• Kurumlarda BIM’in benimsenmesi: kazanım, direnç ve zorlukları anlama,
• BIM benimsenmesinin planlanması ve yönetimi hakkında bilgi edinme,
• Bilgi yönetimi olgunluk aşamalarını öğrenme
• Dünyada ve Türkiye’de BIM kullanımlarını (vakalar) görme

5. Gün (3 Saat)

E. ISO19650 STANDARDINA GÖRE BIM KULLANIMI
• ISO19650 standardlar serisi ile proje süreci yönetimi gerçekleştirme
• ISO 19650’e göre proje ekip ve ekiplerini tanıma: Atayan, Ana Atanan ve Atanan taraflar / Görev ve Teslim ekipleri
• Proje ve işletme odaklı Bilgi Modelleri (PIM ve AIM) ile çalışma,
• Proje üretiminde müşteri odaklı çalışma (EIR belgesi),
• Müşteri taleplerini gerçekleştirme ve model yönetimi için BIM Uygulama planlarını (Pre/Post BEP) kullanma,
• Ortak Veri Ortamı (OVO/CDE) ve bileşenlerini tanıma,
• Dosya isimlendirme kralları ve Meri Veri kavramını öğrenme,
• Bilgi modeli üretiminde Gelişim Seviyesi (LOD) ve Bilgi İhtiyacı Seviyesi (LOIN)
• İş kırılımları (WBS) ve Federasyon stratejilerini anlama,
• Sorumluluk Matrisleri (Üst Düzey ve Detaylı Matrisler) ile rol ve sorumluluk paylaşma
• Proje Teslim Planlarını (TIDP ve MIDP) öğrenme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Gün (3 Saat)

F. UYGULAMADA BIM PROJE BELGELERİ
• EIR belgesi, BIM Uygulama Planları (BEP) uygulamalarını görme
• Bulut ortamında CDE unsurlarını (isimlendirme, meta veri, yetki ve onay süreçleri) tanıma
• Yaygın LOD/LOIN örneklerini inceleme,
• WBS/Federasyon/Hacim stratejilerini anlama,
• Sorumluluk Matrisleri ve Proje Teslim Planlarını (TIDP ve MIDP) öğrenme