DERS 1: A. TEMEL BIM KAVRAMLARI
• İnşaat sektöründe dijitalleşme ve üretkenlik sorunlarını anlama,
• Çizim tabanlı ve Bilgi tabanlı proje verisi üretimini kıyaslama,
• Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability) sorunlarını tanıma,
• BIM’e gereksinim ve faydalarını öğrenme,
• BIM ve temel yapı taşlarını bilme,
• BIM kullanımlarını (Penn. State BIM Uses) tanıma,
• BIM ile Entegre Proje Yönetimini (IPD) öğrenme,

DERS2: B. açıkBIM (openBIM) STANDARTLARI
• buildingSMART kuruluşu ve misyonunu tanıma,
• açıkBIM ve kapalıBIM hakkında kıyaslama,
• açıkBIM Standartlarını (IFC/IDM/MVC/bsDD/BCF) öğrenme

DERS3: C. BIM BENİMSENMESİ KONULARI
• Kurumlarda BIM’in benimsenmesi: kazanım, direnç ve zorlukları anlama,
• BIM benimsenmesinin planlanması ve yönetimi hakkında bilgi edinme,
• Bilgi yönetimi olgunluk aşamalarını öğrenme
• Dünyada ve Türkiye’de BIM kullanımlarını (vakalar) görme

DERS 4: D. ISO19650 STANDARDINA GÖRE BIM KULLANIMI
• ISO19650 standardlar serisi ile proje süreci yönetimi gerçekleştirme
• ISO 19650’e göre proje ekip ve ekiplerini tanıma: Atayan, Ana Atanan ve Atanan taraflar / Görev ve Teslim ekipleri
• Proje ve işletme odaklı Bilgi Modelleri (PIM ve AIM) ile çalışma,
• Proje üretiminde müşteri odaklı çalışma (EIR belgesi),
• Müşteri taleplerini gerçekleştirme ve model yönetimi için BIM Uygulama planlarını (Pre/Post BEP) kullanma,
• Ortak Veri Ortamı (OVO/CDE) ve bileşenlerini tanıma,

DERS 5: D. ISO19650 STANDARDINA GÖRE BIM KULLANIMI
• Dosya isimlendirme kralları ve Meri Veri kavramını öğrenme,
• Bilgi modeli üretiminde Gelişim Seviyesi (LOD) ve Bilgi İhtiyacı Seviyesi (LOIN)
• İş kırılımları (WBS) ve Federasyon stratejilerini anlama,
• Sorumluluk Matrisleri (Üst Düzey ve Detaylı Matrisler) ile rol ve sorumluluk paylaşma
• Proje Teslim Planlarını (TIDP ve MIDP) öğrenme

DERS 6: E. UYGULAMADA BIM PROJE BELGELERİ
• EIR belgesi, BIM Uygulama Planları (BEP) uygulamalarını görme
• Bulut ortamında CDE unsurlarını (isimlendirme, meta veri, yetki ve onay süreçleri) tanıma
• Yaygın LOD/LOIN örneklerini inceleme,
• WBS/Federasyon/Hacim stratejilerini anlama,
• Sorumluluk Matrisleri ve Proje Teslim Planlarını (TIDP ve MIDP) öğrenme

pcert bim eğitimi

buildingSMART Profesyonel Sertifikasyon (PCERT) Eğitimi Mayıs 2024

Eğitimi İncele
pcert bim eğitimi

BuildingSMART Profesyonel Sertifikasyon (PCERT) Eğitimi Şubat 2024

Eğitimi İncele
pcert bim eğitimi

buildingSMART Profesyonel Sertifikasyon (PCERT) Eğitimi Kasım 2023

Eğitimi İncele
pcert bim eğitimi

buildingSMART Profesyonel Sertifikasyon (PCERT) Eğitimi Mayıs 2023

Eğitimi İncele
pcert bim eğitimi

buildingSMART Profesyonel Sertifikasyon (PCERT) Eğitimi Ocak 2023

Eğitimi İncele