Mekanik sistemler, elektrik sistemleri ve ilgili analizler hakkındaki yenilikleri 3 başlık altında toplayabiliriz.

Revit Fabrication

 • Tasarımızdaki parçaları fabrikasyon parçalarına dönüştürün: Tasarımını amaçladığınız genel Revit parçalarını LOD 400 üretim parçalarına dönüştürebilirsiniz.  Fabrikasyon parçalarını genel Revit parçalarına dönüştürme için bakınız.
 • “Route and Fill” komutu : Bir üretim modelini tamamlamak için süreci kolaylaştırır, Route ve Fill komutları kullanılarak muhtemel yönlendirme çözümleri sıralanır. Bir Revit fabrikasyon modelinde boşlukları doldurmak için bakınız.
 • Hızlı bağlamak: Düz bir eleman ile bağlantı parçaları arasındaki boşluğu doldurmak için süreci kolaylaştırır. Bunu yapmak için hızlı bağlantı komutunu kullanabilirsiniz. Bir Revit fabrikasyon modelinde boşlukları doldurmak için bakınız.
 • “Trim/Extend” aracı: 2 düz parça arasındaki boşluğu doldurmak için işlemi basitleştirir. Bunu yapmak için Trim/Extend aracını kullanın. Bir Revit fabrikasyon modelinde boşlukları doldurmak için bakınız.
 • Swap fabrikasyon parçaları: Hızlı bir şekilde fabrikasyon parçalarını değiş tokuş etmek için Tip seçici(Type selector) kullanabilirsiniz. Bir Revit modelinde fabrikasyon parçalarını değiştirmek için bakınız.
 • Fabrikasyon parçalarının optimizasyonu: Fabrikasyon kanal sistemi düzenlerini optimize etmeye yardımcı olur, kısa düz kesimleri yeniden konumlandırmak için kontrol edebilir ve montaj uzantı parçalarını genişletebilir veya uzatabilirsiniz. Ayrıca şartnamede yazan uzunluklardan daha uzun parçaları bulabilir ve uyarıları gözden geçirebilirsiniz. Bir Revit modelinde fabrikasyon parçalarını değiştirmek için bakınız.
 • Askı taşıyıcı pozisyonu: Model çatışmalarını önlemek için askı taşıyıcısının konumunu ve uzunluğunu ve buna tekabül eden çubuk konumunu değiştirmek için askı denetimlerini kullanabilirsiniz. Revit’te askıların konumunu değiştirmek konusuna bakınız.
 • Askı yerleştirme: Bir uygulama askısını bağlantı parçası uzantısının düz kısmına yerleştirebilirsiniz. Askılar trapez koşullarını sağlamak için diğer askılara veya boş alana yerleştirilebilir. Revit’te askı yerleşimi konusuna bakınız.
 • Fabrikasyon parçalarını etiketlemek: Artık uygulama parçalarının imalatına destek olmak amacıyla ek uygulama parametreleri uygulama parçasına etiketlenebilir hale gelmiştir. MEP fabrikasyon parçaları örnek özellikler konusuna bakınız.
 • Fabrikasyon parametreleri: MEP imalat parçalarını modellemeye yardımcı olması amacıyla etiketleme, zamanlama ve filtreleme gibi çeşitli özellikler artık uygulama parçaları için kullanıma uygundur. MEP fabrikasyon parçaları örnek özellikler konusuna bakınız.
 • Fabrikasyon familya kategorileri: Açıklama, zamanlama ve filtreleme yetenekleri Mep Fabrikasyon modelleme için geliştirildi, Mep Fabrikasyon askılama(çevreleme), MEP fabrikasyon kanal sistemi, Mep fabrikasyon askılama ve MEP fabrikasyon borulama sistemleri için familyalar eklenmiştir. Detaylı bilgi için bakınız.
 • Fabrikasyon parçaları için ‘Hidden lines’: Belgelemeyi geliştirmek için fabrikasyon parçalarındaki gizli çizgiler görünür.
 • İzolasyon ve Astar: Dokümantasyonu geliştirmek için, fabrikasyon parçalarındaki kanal ve boru elemanlarının astar ve yalıtımlarının alt bileşenlerini ayrı ayrı gösterir ve görüntü özelliklerinin daha fazla kontrol edilebilir hale gelmesine izin verir.
 • İniş çıkış sembolleri: Bu geliştirme Revit’te üretim modelleri ve Autodesk Fabrication ürünleri (CADmep, ESTmep ve CAMduct) arasında koordinasyonu destekler. Revit’te çalışılan fabrikasyon parçaları için iniş çıkış sembolleri Autodesk fabrikasyon ürünlerinde tanımlanmıştır. Detaylı bilgi için bakınız.
 • Fabrikasyon parametreleri için güncel bir Properties panel: Kullanılabilirliği desteklemek için çeşitli ipuçları, properties panelinde fabrikasyon parametreleri ile ilgili çeşitli açıklamalar sağlar. İpuçlarına bakınız.
 • Fabrikasyon ayarları: Bir üretim yapılandırmasını belirttiğinizde, aynı zamanda bir üretim profili de belirtebilirsiniz. Detaylı açıklama için tıklayınız.
 • Revit için MEP fabrikasyon içeriği: Bu fabrikasyon yapılandırması Revit yüklemesinin bir parçası olarak kullanılabilir. Revit’te Fabrikasyon Yapılandırmaları, Profiller ve Hizmetler için bakınız.

 

MEP Kullanıcı Arayüzü ve İş Akışı Geliştirmeleri

 • Yeni açıklama familyaları: Genel ve uygulama(fabrication) parçalar için açıklamaların geliştirilmesi amacıyla, bazı açıklama familyaları havalandırma kanalları ve boruları etiketlemek için artık kullanılabilir hale getirildi. (Elektriksel kapsam şu an da desteklenmiyor).  Genel ve uygulama parçalarını etiketlemek için offset, elevation, spot elevation, invert elevation (boru sistemi için), set up and set down etiketleri kullanılabilir. Etiketleri özelleştirmek için mekanik ayarlar iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Kanal ayarları için ve boru ayarları için tıklayınız.
 • Elektrik ayarları: Revit’e elektrik yüklerini nasıl toplayacağına dair hesaplama yöntemini belirtebilirsiniz: toplam gerçek yük ve reaktif yük ya da toplam görünür yük ve gerçek yük gibi. Yük hesaplamaları için bakınız. Bir Model Revitin eski versiyonunda daha yeni bir versiyona çevrilirken revit toplam gerçek yük ve reaktif yük metodunu varsayılan yöntem olarak kullanır
 • Parametre tipleri familyasına sıcaklık farkı dâhil edildi: Sıcaklık farkı parametresi Hvac, Elektrik ve Boru familyaları için artık kullanılabilir durumda. HVAC  Familya parametreleri , elektrik familya parametreleri ve borulama familya parametreleri için tıklayınız.
 • Taplar için basınç düşümü hesabı: İş akışını geliştirmek için bir kanal sistemindeki basınç düşümünü hesaplarken, kanal tap bağlantısını bir ASHRAE tablosu ile ilişkilendirebilirsiniz. Kanal ve boru parçaları ve aksesuarları için basınç kaybı yöntemini belirlemeye bakınız.

 

MEP Performans İyileştirmeleri

 • Tekrarlanan işaretler(Duplicate marks): Performansı arttırmak amacıyla aşağıdaki MEP kategorileri için elemanları yerleştirirken yeni Mark parametreleri atamaz. Kablo kanalları, kablo kanal parçaları, borular, boru bağlantı parçaları, kanallar, kanal bağlantı parçaları, kanal yer tutucular, kanal yalıtımları, kanal astarları, flex kanallar, flex borular ve teller
 • Hacim Hesapları: Performans artışı için, Revit bir arka plan işlemi olarak boru sistemi hacim hesaplarını gerçekleştirir. Sistem türlerini özelleştirme konusuna bakınız.
 • Kanal görünümü: Görünüş açma ve güncelleme işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesi ve performansın arttırılması için Revit sadece tasarım alanında görünen havalandırma kanallarını yeniden düzenler. Buna ek olarak eğer kanal çizim alanında çok küçük bir şekilde görünüyor ise, görünüşteki detay seviyesine bakmaksızın kanalları basitleştirilmiş hatlar olarak gösterir.